Minstebror Northug vil fortsette å følge Petter i høyden

foto