RBK-helten peker mot to dansker: - En gulltrener uten klubb