Opplysninger til BT: Molde vil kjøpe David Møller Wolfe

foto