– Dette er ekstremt viktig, for det finnes ikke nok tomflasker der ute, sier Zaineb Al-Samarai, valgkomiteens innstilling til ny president, fra talerstolen.

Det var opprinnelig Oslo idrettskrets som kom med forslaget, som går på at planen som skal legges fram for diskusjon på idrettens ledermøte i 2024 - og til et endelig vedtak på idrettstinget i 2025.

Bakgrunnen er at økonomiske barrierer for deltagelse i idretten blir et stadig større problem. Begge presidentkandidatene, Al-Samarai og Berit Kjøll, har uttalt at dette blir en svært viktig sak for det nye styret.