Derfor følte Pedersen det var riktig å dra fra Brann

foto