Det skal ifølge tiltalen ha skjedd ved at antall medlemmer i klubben ble blåst opp, slik at klubben ville motta en tredobling av den økonomiske støtten fra det offentlige.

– Dette er snakk om regelrett medlemsjuks, og da stjeler man fra fellesskapet. De tar andres penger. Slikt utfordrer idrettens evne til å være en tillitsbasert organisasjon. Vår troverdighet som samarbeidspartner med det offentlige krever at vi ikke lukker øynene når vi mistenker at noe er ugreit, sier generalsekretær i Oslo idrettskrets, Magne Brekke, til VG.

I 2015 meldte cricketklubben inn 72 medlemmer til Oslo Idrettskrets, og fikk nærmere 40.000 kroner i offentlig støtte basert på dette medlemstallet.

Året etter gjorde medlemstallet et realt byks: Plutselig var det 225 medlemmer i klubben, og den offentlige støtten økte til over 130.000 kroner. Begrunnelsen for dette fra klubben var at de startet barne- og ungdomslag.

Men Oslo idrettskrets har aldri kunnet spore noen form for barneaktivitet i klubben. Klubben ble senere kastet ut av norsk idrett.

– Jeg er ikke kjent med at en sak knyttet til medlemsjuks i norsk idrett har vært oppe i retten tidligere. For oss er dette et ekstremt allmennpreventivt grep. Når vi får vite om juks, så vil du kunne havne i fengsel, sier Magne Brekke.

De to idrettslederne er tiltalt etter straffelovens paragraf om grovt bedrageri. Omtrent halvparten av summen de skal ha mottatt, totalt 256.260 kroner, er ifølge Oslo idrettskrets betalt tilbake.

Kretsen krever nå 131.260 kroner, samt å få dekket saksomkostningene på 98.700 kroner. De tiltalte risikerer i tillegg ubetinget fengsel dersom retten finner dem skyldig.

Mannen som var kasserer i cricketklubben erkjenner ikke straffeskyld, opplyser advokat Kirsten B. Sigmond i selskapet Sigmond & Ysen til VG. Det gjør heller ikke den tidligere styrelederen.

– Han har misforstått regelverket og skyldkravet er ikke oppfylt. Magne Brekkes uttalelser får stå for hans egen regning. Pengene ble for øvrig utelukkende brukt til  å drive Cricket klubben sine spiller lag til beste for klubben, sier advokat Solveig Charlotte Andersen i advokatfirmaet Elden.

KLIENTEN NEKTER SKYLD: Det sier advokat Solveig Charlotte Andersen i advokatfirmaet Elden. Foto: Privat

Politiet henla opprinnelig anmeldelsen fra Oslo idrettskrets på grunn av kapasitetmangel.

Idrettskretsen anket avgjørelsen inn til statsadvokaten, og fikk medhold. Dermed måtte politiet gå løs på en etterforskning som nå har ledet frem til tiltale.

Kretsen reagerte kraftig på politiets opprinnelige avgjørelse, siden saken ifølge Magne Brekke er svært prinsipielt viktig for norsk idrett.

– Vi fikk tips og ante ugler i mosen. Men det var krevende å gå fra mistanke til det å kunne dokumentere innrapportering av for mange barn. Vi har blant annet måttet bruke eksterne krefter til etterforskning, sier Magne Brekke i Oslo idrettskrets.

Saken skal opp i Oslo tingrett 10. og 11. mai.