Sittende president Berit Kjøll (67) eller styremedlem Zaineb al-Samarai (35). Én av dem blir ny idrettspresident i sommer.

Før det skal ti personer i valgkomiteen si hva de mener. Der sitter Mads Stian Hansen og Astrid Waaler Kaas.

Det burde de ikke ha gjort, mener Gunnar-Martin Kjenner. Idrettsjuristen vurderer de to, av ulike årsaker, som inhabile.

Historien går noen år tilbake i tid:

Da Berit Kjøll vant valget med knappest mulig margin for fire år siden, brukte håndballpresident Kåre Geir Lio 85.000 kroner på valgkampen hennes. Kjøll omtalte selv hvordan Lio - sammen med henne selv - ledet denne valgkampen.

Derfor ville Lio åpenbart vært inhabil til selv å sitte i valgkomiteen, ifølge Gunnar-Martin Kjenner.

Dette året - altså i 2019 - satt Mads Stian Hansen i håndballforbundets forbundsstyre, ledet av av nettopp Lio.

Mads Stian Hansen er også oppført som ansatt i samme stiftelse som Kåre Geir Lio, kalt «Nordnorsk lederutvikling». Og: Hansen har hatt jobben som hovedleder for det norske kvinnelandslaget.

– Inhabilitet smitter nedover på Lios underordnede i håndballforbundet, i dette tilfellet Mads Stian Hansen. At de to også er kollegaer i «Nordnorsk lederutvikling» forsterker inntrykket av at Mads Stian Hansen ikke er uhildet som medlem av valgkomiteen til Idrettstinget 2023, sier Kjenner til VG.

Han har jobbet med idrettsjuss i en årrekke, og er også forfatter av boken «Idrett og juss», som har kommet i flere utgaver.

HÅNDBALL-LEDER: Mads Stian Hansen (t.h.) har vært mangeårig hovedleder for håndballjentene. Her er han med Henny Ella Reistad. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Mads Stian Hansen understreker at han opplever seg selv som habil, og at han har den nødvendige kompetansen som kreves for å sitte i valgkomiteen.

– Dersom noen skal vurdere min habilitet, så vil det måtte være valgkomiteen eller noen med juridisk kompetanse, sier han, konfrontert med Kjenner sitt syn.

– Er det slik at du føler deg bundet av meningen til Norges håndballforbund?

– Overhode ikke. Det er Mads Stian Hansen som sitter i valgkomiteen, ikke håndballforbundet. Det påvirker meg ikke i det hele tatt.

Kåre Geir Lio sier at han ikke har jobbet med Hansen på over et år, og at han selv kun er tilknyttet NNL gjennom en stilling tilsvarende ti prosent.

Håndballpresidenten bekrefter at forbundet også denne gangen støtter Berit Kjøll.

– Hun har gjort en meget god jobb og ledet norsk idrett på en god måte gjennom fire spesielle år, sier Lio.

– Har dere innstilt Mads Stian Hansen til valgkomiteen for å få Berit Kjøll innstilt som ny idrettspresident?

– Absolutt ikke. Nei. Han skulle ut av styret i håndballforbundet og vi lurte da på om han kunne være en kandidat. Det ønsket han, og da foreslo vi ham. Det var fordi han er en person som har erfaring med styreverv i over ti år, og lang erfaring fra ulike roller i idretten. Da tenkte vi at det var en god kandidat, sier Lio.

ADVOKAT: Gunnar-Martin Kjenner (bildet) er kritisk til habiliteten til to av dem i valgkomiteen. Foto: Frode Hansen / VG

Kunde av ektefellen

I valgkomiteen sitter også Astrid Waaler Kaas. Hun var gift med Dag Kaas, som døde i fjor. Berit Kjøll har i flere tiår benyttet seg av tjenestene til Dag Kaas på et profesjonelt plan.

Idrettspresidenten har i media karakterisert Dag Kaas som en «sjefstrener» og «en mentor», som har blitt leid inn til ledertrening. Hun skrev også et minneord i VG etter Kaas’ dødsfall i fjor.

Astrid Waaler Kaas var lenge varamedlem i styret til Dakas AS, men tok over som styreleder og daglig leder - ifølge Brønnøysundregisteret - etter ektefellens dødsfall i fjor.

– I forkant av presidentvalget i Idrettsforbundet 2019 flagget hun sin støtte til Berit Kjøll, vurderer Gunnar-Martin Kjenner overfor VG.

– Etter valget av Berit Kjøll til idrettspresident skrev hun et leserinnlegg hvor hun tok Berit Kjøll i forsvar etter påstander om urent trav fra Berit Kjøll og Kåre Geir Lio sin side forut for valget. En person som har uttalt seg tydelig og offentlig om sitt standpunkt før saken tas opp til behandling eller vedtak fattes, vil lett betraktes som forutinntatt og følgelig inhabil, fortsetter han.

I VALGKOMITEEN: Astrid Waaler Kaas. Foto: Ned Alley / NTB

Kjenner mener at «et forretningsmessig samarbeid over tid trekker i samme retning».

– Samlet sett tilsier de nevnte momentene at det foreligger slike særegne forhold som etter inhabilitetsregelen er egnet til å svekke tilliten til Astrid Waaler Kass sin upartiskhet som medlem av valgkomiteen.

VG har konfrontert Kaas – som er nestleder i valgkomiteen – med dette:

– Alt Kjenner trekker frem var kjent da jeg ble foreslått som nestleder i NIFs valgkomité på tinget i 2021. Jeg ble vurdert habil den gangen av de som valgte meg. Jeg vurderer meg fortsatt habil, sier hun.