I dag er det fordelingen 75–75 i antall representanter fra idrettskretsene og særforbundene på idrettsting.

Lørdag skulle idrettstinget ta stilling til et forslag om å beholde 75 for idrettskretsene og samtidig øke til 105 representanter fra særforbundene.

Forslaget fikk ikke de nødvendige to tredjedels flertall på tinget. Forslaget fikk flertall, men 104–60 er ikke nok for en lovendring.

– Vi har fire av 168 stemmer og synes det er urimelig lite, sier fotballpresident Lise Klaveness.

– Ingen endring, ingen utvikling, sier volleyballpresident Eirik Sørdahl på talerstolen.

Idrettskretslederne Ståle Vaag (Trøndelag) og Roar Bogerud (Viken) derimot ville beholde den gamle ordningen. Det samme ville de fleste andre idrettskretsene.