Mens broren dro for 30 mill., måtte Mikkel (22) starte på nytt