Fredag i forrige uke, på en dag der han varslet at han kommer til å gå av ved sesongslutt til våren og samtidig uttrykte enorm oppgitthet over kulturen i Norges Skiforbund og hvordan inntektene fordeles, var det fortsatt kamplyst i ham.

Da VG spurte Bråthen om hvordan han ser fremtiden til norsk hoppsport – som den avtroppende hoppsportssjefen mener bør få en større del av TV-inntektene og samtidig sliter med å få inn ny hovedsponsor – svarer han slik:

– Hvis Norges Skiforbund i slutten av januar velger å gå for et forslag fra alpint, så må vi vurdere å melde dem inn for idrettens lov- og påtaleutvalg, for da bryter de loven, hevder Bråthen.

Leder av alpinkomiteen, Ola Evjen, svarer litt lenger ned på Bråthens krasse kritikk.

Der andre grener fikk sine budsjetter godkjent på et styremøte i desember, ble behandlingen av hopp-budsjettet i samme skistyre-møte utsatt.

  • Hopp har nemlig flere usikre inntekter i sitt 2024-budsjett. Det vil si usikkerhet rundt fremtidige sponsorinntekter.

  • I desember manglet de 13 millioner kroner. VG får opplyst at grenen imidlertid har lovet å sikre balanse mellom inntekter og utgifter i 2024.

  • Men alpint var ikke overbevist i desember-styremøtet. Der fremmet alpinsportens grenkomitéleder Ola Evjen at de ikke har tro på hopps budsjett og ba dem legge frem et realistisk et.

  • Etter styremøtet ble det klart at behandlingen av hopp-budsjettet blir utsatt til et styremøte 31. januar.

VAR KRITISK TIL HOPP-BUDSJETT: Leder av alpinkomiteen, Ola Evjen, her avbildet i 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er dette alpin-forslaget som får Bråthen til å tenne på alle plugger i et intervju med VG etter pressekonferansen hans fredag.

– Da må vi i realiteten kutte x antall millioner. Det er kroken på døra. Det står bestemt - mener jeg - i Norges Skiforbunds lov at skistyret ikke kan gjøre vedtak som har varig påvirkning på inntektene.

– Det forslaget vil ha det. For vi kommer ikke til å ha masse hopprenn – som genererer inntekter – i Norge fremover hvis vi ikke har et godt hopplandslag, sier Bråthen.

TØFFE TIDER: For sportssjef i hopp, Clas Brede Bråthen, og landslagstrener Alexander Stöckl. Foto: Geir Olsen / NTB

Bråthen mener at dersom skistyret skal vedta et budsjett etter alpingrenens ønske, så vil det få varig påvirkning på aktiviteten og dermed må det vedtas på ski-tinget (skisportens øverste organ).

– Så forslaget til vedtak fra alpint, det er i seg selv egentlig ulovlig. Det er da for meg helt tydelig at vi må gå juridisk til verks for å få stoppet det, sier han.

Bråthen fortsetter:

– Men det er ikke dit vi vil. Mitt forslag overfor den sittende ledelsen i NSF har lenge vært hvorfor vi ikke i fellesskap kan gå ut og si at «dette skal vi få til». For verdien til hoppsporten er ubestridt hvis vi ser den internasjonalt. Så da må NSF, som den sterke organisasjonen vi ønsker å være, stå felles bak dette for å kapitalisere på den verdien vi ser sporten har.

– Det er et dramatisk forslag du kommer med her. Hva tror du alpinlederen og resten av styret tenker da…

– Jeg er usikker.

– Hvordan har dialogen vært med alpint etter at de fremmet det forslaget?

– Det har ikke vært dialog. Da jeg la frem konsekvensene av kutt, blant annet i et møte, så sitter alpinkomitélederen klar med et forslag han vet er midt på det jeg adresserer uten å reise et eneste spørsmål. Som styremedlem mener jeg han da fremstår ekstremt uprofesjonell, sier Bråthen.

Konfrontert med Bråthens utspill og karakteristikk av ham, svarer Ola Evjen slik i en e-post til VG:

«I skiforbundet har hver enkelt gren ansvar for egne inntekter og utgifter, og må drifte etter budsjett godkjent av skistyret. Vårt fokus er at Skiforbundet må drives økonomisk bærekraftig. Det har vi alle et ansvar for», skriver Evjen.