Marie leverte 15 praktredninger — kunne likevel ikke hindre tap