Doddos Brann-barometer: Fortsatt ikke på medaljesporet

foto