- Det er vanskelig å utelate trenerspørsmålet

foto