Har Mourinho mistet det? Dette taler for, og dette taler imot

foto