Det kom frem da medaktor Marthe Stømner Smestad fortsatte sin sluttprosedyre i Hokksund torsdag morgen.

Følg rettssaken her.

Hun påpekte hvordan saken mot Besseberg involverer påståtte bestikkelser i perioden 2006 til 2018.

– Vi har 32 anledninger av fordelsutveksling på verdier for minst 1,7 millioner kroner, sier medaktoren.

Ifølge aktoratet er det ikke formildende at det er seks år siden politiet startet etterforskningen mot Anders Besseberg. Den massive medieomtalen bør heller ikke tas hensyn til i stor grad, mener Smestad.

– Tiltalte er snart 78 år gammel. Påtalemyndigheten mener at ut fra omstendighetene i denne saken - de sterke allmennpreventive hensynene og en god helse hos tiltalte - så ser vi ikke at det er noen grunn for straffereduksjon i denne saken, sier hun.

I tillegg til ubetinget fengsel og en bot på én million kroner, ber aktoratet om inndragning av penger, jakttrofeer funnet hos Besseberg, samt tre klokker som er en del av tiltalen.

Den samlede verdien på dette utgjør drøyt 1,4 millioner kroner.

Summen representerer ifølge Økokrim verdien på de utilbørlige fordelene Besseberg, ifølge politiet, skal ha mottatt i vervet som IBU-president.

AKTORATET: Marianne Djupesland (t.v.) og Marthe Stømner Smestad. Foto: Gisle Oddstad / VG

Korrupsjonstiltalt

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Sentralt i tiltalen er gaver i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer, russiske prostituerte og tilgangen på en gratis BMW X5.

– Tiltalte har en betydelig likvid formue, så en bot i denne størrelsesorden vil gjøre et merkbart innhugg i økonomien hans, men det vil være uproblematisk for ham å betale.

Rettssaken mot nordmannen har pågått i Hokksund siden 9. januar og avsluttes i dag med forsvarerens sluttprosedyre.

Rettelse: VG skrev først at «Økokrim ber om «noe over fire år i fengsel» for Anders Besseberg. Det er ikke riktig. Aktor sa tidlig i sin påstand om straff at de påståtte lovbruddene «kvalifiserer til fengsel i noe over fire år», men på grunn av påstanden om én million kroner i bot ber de om en redusert fengselsstraff til tre år og syv måneder.