Etter at Aalesund-spiller Simen Rafn uttalte at han heller ønsker feil dommeravgjørelser enn VAR (videodømming) i Eliteserien, sendte VG ut et spørreskjema til samtlige 16 eliteserieklubber.

Vi ønsket å finne ut hvor mange spillere som var enige og uenige med Rafn.

I skjemaet fra VG har spillerne fått følgende fire spørsmål:

  • Er du enig eller uenig i utsagnet til Simen Rafn?

  • Er du bekymret for at det vil bli like mye støy rundt dommeravgjørelser til tross for innføring av et hjelpeverktøy?

  • Hvilken klubb spiller du for?

  • (Frivillig) Har du lyst til å legge ved en kommentar til hvorfor du er enig eller uenig?

63 spillere har svart på skjemaet. Molde er eneste klubb som ikke har besvart henvendelsene, mens Sarpsborg 08 ønsket ikke å sende skjemaet videre til spillerne.

22 spillere er enige med Rafn og mener at de heller vil ha gale dommeravgjørelser fremfor VAR, mens 36 spillere er uenige og ønsker VAR. Fem har svart «vet ikke».

– Dette tror jeg gir et reelt bilde på hvordan norsk fotball ser det. De representerer bare ikke spillerne, men representerer helt sikkert alle som er fan av norsk fotball, sier dommersjef i NFF, Terje Hauge, til VG om tallene fra undersøkelsen.

57,2 % av respondentene er dermed for VAR, 34,9 % ser ikke frem til videodømming, mens 7,9 % vet ikke.

Spillerne fikk muligheten til å legge ved en skriftlig kommentar i skjemaet. Her er noen av kommentarene som kom inn:

«Fuck VAR» skriver en Rosenborg-spiller uten å utdype ytterligere.

«Dommernivået i Eliteserien er ALT for dårlig, og VAR er særdeles kjærkomment. I tillegg spiller alle de største ligaene i Europa med VAR, og da skal selvfølgelig Norge henge med på utviklingen», mener en annen RBK-spiller.

Dommersjef Hauge svarer følgende da VG konfronterer ham med kritikken mot dommernivået fra Rosenborg-spilleren:

– Jeg kan kun svare på vegne av mitt synspunkt, og vi har en fantastisk dommergruppe som jobber dedikert og bruker veldig mye tid på trening og forberedelser. Når jeg ser på et større bilde er jeg kjempefornøyd med prestasjonene, og så har vi enkeltkamper hvor det (dømmingen) ikke er godt nok. Husk at vi er mennesker og semiprofesjonelle. Alle har en jobb og familie ved siden av, sier Hauge til VG.

Av de seks Rosenborg-spillerne som deltok i undersøkelsen, la fire av dem igjen en kommentar. Totalen var på 14 kommentarer i undersøkelsen.

«Fotball er følelser, la norsk fotball forbli like sjarmerende og engasjerende på godt og vondt. At Europa bruker VAR endrer ingenting på selve fotballen. Kun følelsene og engasjementet», svarer en annen Rosenborg-spiller.

«Resten av verden har det så vi bør følge samme utvikling, enig eller ikke enig i VAR. Personlig ikke fan av VAR. Funker fint i svart/hvitt situasjoner, men ikke der skjønnsvurdering kommer inn. Blir like mange variasjoner fortsatt i forhold til hvem som dømmer/er videodommer», skriver en Kristiansund-spiller.

«Alle de beste ligaene i verden tar i bruk VAR, så jeg ser ingen grunn for at vi ikke skal bruke det i Norge også. Det bør være likt slik at vi kan være forberedt hvis vi møter lag ute i Europa», svarer en Strømsgodset-spiller.

Dommersjef Terje Hauge er fornøyd med at det tilsynelatende er et flertall av spillerne som er for VAR.

DOMMERSJEF: Dommersjef i NFF, Terje Hauge (her avbildet under en eliteseriekamp i 2008), sier til VG at han har forståelse for de som er imot VAR. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Det bare viser at det har vært gode diskusjoner ut i klubbene og spillerne seg imellom og at man har fulgt den internasjonale utviklingen i fotball og ser selv at det er på plass med VAR i norsk fotball, sier dommersjefen.

Flertallet i undersøkelsen er uenig med Simen Rafn, men samtidig er det et flertall som frykter like mye dommerstøy tross VAR-innføring. 32 spillere har svart i undersøkelsen at de er bekymret for like mye støy tross den kommende ankomsten av videodømming. 27 svarte at de ikke er bekymret.

– Selv om det angivelig er flertallet som ønsker VAR, er det også et flertall som er bekymret for at det vil bli like mye støy rundt dommeravgjørelser til tross for VAR. Hva tenker du om det?

– Det tror jeg på. Hvis jeg ser tilbake på de årene andre ligaene har fått innført VAR, så hører og ser jeg at det er like store diskusjoner rundt avgjørelser. Dette handler om mennesker som håndterer rollen som dommer og VAR. Diskusjonen vil hele tiden være «burde ikke VAR grepet inn?». Hvem som er VAR-dommere tror jeg vil få et stort fokus på seg, kanskje større fokus enn hvem som er hoveddommer på banen. Dette er et bilde vi ser fra andre ligaer de siste årene, svarer dommersjef Terje Hauge.

Les samtlige kommentarer fra spillerne som la igjen en kommentar i undersøkelsen:

Dommersjefen tror og håper innen fem til ti år at det vil være en samlet enighet om at VAR i Eliteserien er den rette løsningen, men legger til:

– I starten vil det være de som sier «dette er ikke godt nok» om VAR. Vi vil alltid ha de som er imot VAR, og det har jeg forståelse for. Det er jo det som er det gode med fotballen. Et engasjement med rom og plass for meninger og ytringer.