- Start bør frykte oss, mer enn vi bør frykte dem

foto