«Barmen og Pedersen har for lengst passert vår tålmodighetsgrense»

foto