Sport

Vil ikke ta hele riveregninga for Mobakken

Senterpartiets gruppeleder Karl Johnny Bjørnsen synes det er rett og rimelig at fylket blir med på et spleiselag for å få revet Mobakken, og han fikk med seg resten av formannskapet på et vedtak som innebærer at kommuneadministrasjonen skal gå i dialog med Troms og Finnmark fylkeskommune med sikte på å få til en rivespleis. Foto: Gjermund Nilssen