HamKams trener: – En fri Thomas Lehne Olsen vil alltid være interessant for oss