Det skjer etter en bred debatt om strømming av mindreårige på norske idrettsanlegg. VG pekte senest denne uken på en uheldig episode knyttet til plattformen MyGame, som ønsker å installere 2000 kinesiske kameraer og strømme 100.000 norske kamper hvert år.

Den planen har møtt motstand og i midten av januar valgte norsk idrett å sette strømming av mindreårige på pause inntil videre.

Fem dager etter at avgjørelsen ble tatt skrev Stavanger Aftenblad en lederartikkel med tittel «Nok strømming nå». Der argumenterte avisen mot strømming av unge under 18 år.

«Barn og unge fortjener å ha fritiden sin i fred, uten at kommersielle selskaper skal tjene penger på å filme den og legge den ut til offentlig innsyn» het det blant annet i lederartikkelen.

Bare én måned tidligere opplyste avisen at den hadde sikret seg rettighetene til å strømme Rogalandscupen i fotball.

«Aftenbladet vil ikke sende noen kamper lavere enn 15-årsklassen grunnet personvernhensyn» skrev Stavanger Aftenblad to dager før julaften.

Varsler intern diskusjon

I dag sier sportsleder Stig Nilssen at mediehuset aldri har gitt uttrykk for at man skal sende noe annet enn seniorkamper.

– Vi skal ha en intern runde på hvordan vi skal forholde oss til de nye reglene om personvern - og har som nevnt på ingen måte bestemt at vi skal sende kamper med spillere under 18 år. NFF Rogaland ønsker at vi skal sende finalen for 15-åringer, men vi avventer konklusjonen til vi har drøftet dette skikkelig i Aftenbladet, skriver Nilssen i en epost til VG.

– På lederplass har dere tatt til orde for å stoppe strømming av dem under 18 år. Er det ikke da dobbeltmoral å samtidig strømme ungdomsidrett som dere har varslet at dere skal?

– Vi har som nevnt aldri varslet at vi skal strømme barneidrett eller vist kamper med utøvere under 18 år etter at de nye reglene om personvern kom. Tidligere har vi gjort dette, blant annet fra Norway Cup. Men Aftenbladet skal ta en grundig runde på dette internt og komme fram til en konklusjon som er forenlig med barna og utøvernes beste, understreker Nilssen.

MYGAME-KAMERA: Slike kameraer, produsert av Hikvision i Kina, brukes av det delvis TV 2- og Amedia-eide selskapet MyGame. Foto: Ole Martin Wold / VG

Lenger nord i landet, i Trøndelag, ble det spilt skoleturnering i futsal i forrige uke. Den kunne sees nettsidene til både Adresseavisen og Aftenposten, i et samarbeid med Trønderbladet. Aftenposten profilerte imidlertid ikke sendingen aktivt ut mot sine brukere.

Turneringen var for elever på videregående skoler, og på banen spilte både 16- og 17-åringer.

Sportsleder i Adresseavisen, Yngve Bergli understreker at arrangementet ikke er i regi av norsk idrett, og at strømmingen var godkjent av Trøndelag Fylkeskommune, som «eier» cupen, samt alle skolene som deltok.

– Alle som skulle spille fikk mulighet til å reservere seg via skolene. Samtlige skoler meldte tilbake før turnéstart at ingen hadde reservert seg, sier Bergli.

– Vesentlig forskjell

MyGame benytter automatiserte kameraer som er fastmontert i norske idrettshaller.

Det skjer ikke på skoleturneringene Adresseavisen viser, understreker Yngve Bergli:

– All filming ble gjennomført av profesjonelle personer som var godt briefet om hva som måtte gjøres dersom noen kontroversielle episoder skulle oppstå. Alle kamper ble også kommentert. Det ble også hengt opp plakater i hallene om at kampene ble strømmet.

– Ser du paradokset i at MyGame-filming stanses, samtidig som dere filmer ungdom på idrettsbanen fortsatt?

– Det fremstår som underlig at en kommersiell avtale mellom NIF og Mygame, som det nå stilles spørsmål ved om er greit eller ikke, skal kunne hindre andre redaktørers selvstendige etiske vurderinger på et arrangement som ikke er i NIF-regi. Strømming av Melhuscupen, for ungdom fra 16 år og oppover og godkjent av alle involverte og utført av profesjonelle personer bak kamera, er noe helt annet enn et ubetjent kamera spikret opp inne i en idrettshall, sier sportslederen i Adressa.

SPORTSLEDER I TRONDHEIM: Yngve Bergli i Adresseavisen. Foto: Adresseavisen

VG har vært i kontakt med Aftenposten og Trønderbladet, som stiller seg bak Berglis svar.

Stig Nilssen i Stavanger Aftenblad mener også det er forskjell på det de gjør og MyGame:

– På generelt grunnlag ser vi en vesentlig forskjell på å sende enkeltkamper hvor vi har tett dialog med klubbene i forkant, bemanner alle funksjoner og har en redaksjonell hånd over hele produksjonen - og det å la robot-kameraer filme tusenvis av kamper, sier han.

VG vil ut av avtale

Schibsted - som eier VG - inngikk sammen med Polaris og Amedia i 2021 en seksårsavtale med Norway Cup. I avtalen ligger det ifølge rettighetssjef i VG, Aslan Farshchian, en forpliktelse til å produsere minst 800 kamper under den populære fotballturneringen i Oslo.

VG skal etter avtalen sende 100 av disse kampene.

VG-LEDER: Aslan Wasa Amin Farshchian. Foto: Lars Martin Hunstad / VG

Men i kjølvannet av debatten rundt MyGame og strømming av mindreårig, ønsker Schibsted og VG nå å trekke seg ut av avtalen.

– Bakgrunnen er at landskapet er veldig endret fra da vi inngikk avtalen. Allerede i fjor sommer ble forutsetningene endret da det kom et forbud mot å filme kamper med barn under 15 år, sier Farshchian.

Norges Idrettsforbund er i gang med en bred undersøkelse knyttet til strømming av ungdom i idretten. Det er ventet en konklusjon før sommeren.