– Jeg synes det er et møkkaland når det kommer til idrett. Vi er gode i mange idretter, men det er ikke bra nok tilrettelagt for barn og unge i hele landet, sa Mats Zuccarello i et intervju gitt til Viaplay i anledning NHL-kamper i Sverige for sitt Minnesota Wild.

Zuccarello snakket engasjert om for få ishaller, idrettsanlegg og sprengt kapasitet i de nåværende. Til tross for verdensstjerner i en rekke store idretter, mener han Norge har et uforløst potensial gitt ressursene han mener er tilgjengelig økonomisk.

Her er intervjuet:

VG møtte Zuccarello i Stockholm i forbindelse med lanseringen av en ny hockeyfest myntet på hockeyinteresserte i Norge neste år, da ga han uttrykk for å ha tatt litt for hardt i.

– Det var ikke meningen at det skulle slå så hardt ut. Det er klart jeg kunne ordlagt meg bedre. Men jeg står for det jeg sier.

«Overtenning», skriver han om egen uttalelse på X.

Norsk ishockeys førstekjempe, inne i sitt trettende år med NHL-spill, har sterkt engasjement for idrettsglede. Han har brukt mye tid, ved siden av ishockeykarrieren, til veldedighet, små og store sportsarrangement for primært barn og unge gjennom Right To Play og Zuccarellostiftelsen.

– Jeg mener det er for dårlig tilrettelagt for barn og unge. Det er altfor mye utenforskap og altfor dyrt å drive idrett i Norge.

VG har forelagt kritikken for Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Norges Idrettsforbund (NIF). Sistnevnte kommer med støtte, mens Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (AP) er helt uenig.

UENIG: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery mener Norge er en stor idrettsnasjon. Foto: HELGE MIKALSEN / VG

– Tvert imot gjøres det hver eneste dag på alle nivåer i norsk idrett en formidabel innsats for å opprettholde og utvikle et inkluderende tilbud for alle, skriver Jaffery til VG i en e-post via sin rådgiver Mari Bratten Olafsen.

Tall fra Ungdataundersøkelsene viser at over 90 % av norske ungdommer har vært innom den organiserte idretten og Norges idrettsforbund har over 1,8 millioner medlemskap, det er veldig høye tall, fortsetter Jaffery, som sier hun er stolt av at Norge er en stor idrettsnasjon for topp og bredde.

Det kunne vært flere, ifølge idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

NIF kartla i fjor anleggssituasjonen i Norge. Der kom det frem at en fjerdedel av idrettsrådene som svarte på undersøkelsen visste om idrettslag som hadde ventelister for deltagere.

– Dette synes jeg er svært trist. Alle barn som ønsker å være med i idretten må få lov til det og ikke stenges ute hverken på grunn av anleggsmangel eller dårlig økonomi i familien, sier Zaineb Al-Samarai til VG.

Hun opplyser om at NIF har levert omfattende innspill til en ny nasjonal anleggsplan som regjeringen startet arbeidet med i fjor.

– Vi er et ressurssterkt land. Statsbudsjettet som kom ut for litt siden, det tilsier ikke at det blir så veldig mye bedre, sa Zuccarello til Viaplay.

– Hva mente du med det? spør VG.

– Nå er vel ikke jeg den som finleser statsbudsjettet nøye. Men man ser jo hva som blir satt av til de forskjellige postene. Og det var ikke mye til idrett.

I 2023 gir KUD 3,4 milliarder kroner i tilskudd til ulike idrettsformål

– Med dette bidraget legger staten til rette for at den organiserte idretten skal ha best mulige forutsetninger, men det er idretten selv, medlemsdemokratiet som avgjør hva slags prioriteringer som skal ligge til grunn i norsk idrett, skriver Lubna Jaffery.

NYVALGT PRESIDENT: Zaineb Al-Samara ble idrettspresident i sommer. Foto: Naina Helén Jåma / VG

NIF stusser på ordningen.

– Jeg synes det er rart at ikke staten ikke har kommet opp med gode tiltak for å kunne utbetale tilskuddene raskere. Idrettslagene venter på utbetaling av spillemidler på i størrelsesorden en milliard kroner. Med dagens rentenivå betyr dette en årlig merkostnad på rundt 50 millioner kroner som stort sett må entes inn via økte medlemskontinger. Lytter regjeringen til oss er jeg sikker på at det vil bli fart på anleggsbyggingen og at ingen skal stenges ute på grunn av anleggsmangel, sier Zaineb Al-Samarai.