Det kommer frem i såkalt «Åpen time» med toppene i NIF fredag. Endringen er gjort i samarbeid med utøverkomiteen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var leder for utøverkomiteen i NIF og samtidig IOC-medlem siden hun var med i IOCs utøverkomité.

– Dersom lederen får verv i en internasjonal utøverkomite, må vedkommende nå fratre som leder, forteller Magnus Nedregotten, den nåværende lederen av den norske utøverkomiteen.

Roeren Kjetil Borch var blant dem som reagerte sterkt da Astrid Uhrenholdt Jacobsen uttalte seg positivt da IOC åpnet for at russiske og belarusiske utøvere skulle få delta i internasjonale konkurranser. Han kalte

Borch sendte et mistillitsforslag mot Uhrenholdt Jacobsen i april 2023. Dette kommer ikke til å bli behandlet, ifølge Nedregotten:

– Det startet med brevet fra Kjetil om å behandle mistillit. Men da han ble innvalgt i komiteen og med tanke på at dialogen etterpå har vært veldig konstruktiv, har vi bestemt at mistillitsforslaget ikke skal behandles, fordi aktualiteten i det ikke er like stort, sier Nedregotten til norske journalister.

Nylig endte IOC opp med at russiske og belarusiske får delta som nøytrale utøvere - og under spesielle betingelser - under Paris-OL til sommeren.

– Etter vårt syn er ikke-diskriminering ufravikelig. Vårt oppdrag er å fortsette med å være en samlende kraft, og det bør fortsette å være vårt fokus, sa Uhrenholdt Jacobsen i et IOC-møte.

Vladimir Putin og Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina rett etter Beijing-OL i 2022.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er ikke lenger leder for utøverkomiteen i NIF - men er vanlig medlem. Hun sitter fortsatt i IOC. Magnus Nedregotten er altså ny leder i den norske utøverkomiteen.

Norges Idrettsforbund har hele tiden vært mot at russiske og belarusiske idrettsfolk skal få delta i internasjonale konkurranser.