28. april i fjor annonserte strømmeselskapet MyGame at mediekonsernet Amedia var kommet inn på eiersiden. Samtidig ble det annonsert at MyGame skulle vise 50.000 norske breddekamper i fotball. Slik skulle «spillere, familie og fans» få muligheten til å se de kampene og de utøverne «som betyr aller mest for dem».

På bildet som fulgte pressemeldingen smilte fotballpresident Lise Klaveness, Amedia-sjef Anders Opdahl, TV 2-sjef Olav T. Sandnes og MyGame-gründer og tidligere Discovery-topp Harald Strømme.

Amedia hadde troen på selskapet som TV 2 allerede hadde vært medeier i et par år. Mediekonsernet valgte derfor å investere 45 millioner kroner for en eierandel på rundt 20 prosent i MyGame Norge AS.

Nå tror Amedia selv at de har tapt nesten alle pengene de spyttet inn. Selskapet har bokført et tap på strømmeinvesteringen på rundt 40 millioner kroner i sine regnskaper.

– Som kjent er forutsetningene i den opprinnelige forretningsplanen til MyGame endret, og Amedia har derfor skrevet ned verdien av eierposten til fire millioner kroner, sier Gisle Torheim til VG.

Han er konserndirektør for økonomi, finans og strategi i Amedia.

Å skrive ned en eiendel i regnskapet betyr at man tar et regnskapsmessig tap fordi noe man eier tidligere har hatt en høyere verdi enn det man nå antar at det virkelig er verdt.

Amedia og TV 2 eier sammen i underkant av 50 prosent av My Game Norge AS. Resten av selskapet eies av svenske Sportway Media Group AB, hvor Harald Strømme er blant eierne.

Utover høsten i fjor møtte strømmeselskapet på en rekke utfordringer. Et klipp av en 12-åring i slåsskamp lå ute på TV 2 Play i en uke, så ble et lag filmet på trening uten at de selv visste det.

VG kunne også avsløre at det ble brukt kinesiske kameraer som skal ha bidratt til overvåkning av undertrykte minoriteter i Kina og regnes som en sikkerhetsrisiko i USA. MyGame opplyste at disse kameraene er blant Norges mest utbredte og brukte kameraer til filming i offentlige rom.

13. januar i år besluttet norsk idrett å sette strømming på pause for utøvere under 18 år. I juni kom Datatilsynet med en veiledning som i praksis setter foten ned for strømming av barneidrett.

Dette er blant forutsetningene som har endret seg for MyGame siden Amedia kom inn på eiersiden. Med dette bakteppet foretok Amedia nylig en regnskapsmessig nedskrivning på rundt 40 millioner kroner.

Mens mediekonsernet i april bladde opp 45 millioner kroner for sin eierandel i MyGame, er denne nå vurdert til å være verdt kun fire millioner kroner, fremgår det av årsrapporten til Amedia.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea lever av å investere penger i selskaper. Han forteller at det ikke er uvanlig at man må ta tap når man går inn i nye prosjekter.

– Men å skrive ned verdien med 90 prosent etter bare noen måneder – og i samme kalenderår – er svært uvanlig, sier han.

Dersom man legger Amedias vurdering til grunn, er verdien på hele MyGame redusert fra 220 millioner kroner i fjor vår, til kun 20 millioner kroner ved nyttår.

Medeier TV 2 er imidlertid av en annen oppfatning:

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Lene Eltvik Vindfeld bekrefter overfor VG at TV 2 ikke har nedskrevet verdien på sin MyGame-post.

I TV 2s siste regnskap er eierandelen i MyGame verdsatt til 23,9 millioner kroner. Det gir en verdsettelse for hele MyGame på 83 millioner kroner – drøyt fire ganger så høyt som Amedias vurdering.

Ifølge regnskapsloven skal anleggsmidler – som også inkluderer investeringer – «nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående».

– TV 2 og Amedia gjør uavhengige vurderinger av verdien av MyGame per 31.12.2022. Vi står inne for vår vurdering, sier Vindfeld, og peker på at TV 2 til nyttår vil foreta en ny vurdering.

Strømmestansen av ungdomsidretten kom først på plass i år, men også i fjor gikk det trått økonomisk for MyGame. Selskapet My Game Norge AS leverte denne uken inn årsregnskapet for 2022. Fasit viser et underskudd på 39 millioner kroner, mot 22 millioner i minus året før.

My Game hadde kostnader på 41,7 millioner kroner, mens inntektene var 2,8 millioner.

I årsregnskapet står det at selskapet de to siste årene har hatt høye utviklings- og investeringskostnader – og at styret venter å gå i underskudd også i år og neste år. Senest i mai i år vedtok TV 2, Amedia og de øvrige eierne å putte inn ytterligere 19 millioner kroner i strømmeselskapet.