Omdømmeekspert: – Northug er en merkevarebygger av rang