Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som er tilsynsmyndighet og som har fremmet kravet. Rapporteringen som er gått etter i sømmene gjelder tilskuddsårene 2019 og 2020.

I den foreløpige rapporten konkluderes det med at Idrettens Studieforbund ikke har innhentet og kontrollert at fremmøtelister tilfredsstiller lovens krav og derfor ikke har kontroll med hvor mange kurstimer som faktisk er gjennomført.

«HK-dir har sendt et varsel om vedtak med krav om tilbakebetaling for feilaktig beregningsgrunnlag som følge av at rundt 35.000 innrapporterte kurstimer for 2019, som ikke kan dokumenteres på korrekt måte i henhold til forskrift, tas ut av beregningsgrunnlaget for tilskudd for 2021, 2022 og 2023», opplyser Idrettens studieforbund til NTB.

– ISF anerkjenner at vi ikke har hatt gode nok systemer for innrapportering av gjennomførte kurstimer fra kursarrangører i henhold til forskriften. Det er likevel viktig å påpeke at ISF i sin gjennomgang ikke har avdekket at kursarrangører bevisst har rapportert inn feil antall kurstimer, sier daglig leder Nils Einar Aas.

Direktoratet skriver at tilbakebetalingskravet på omkring 3,1 millioner kroner knyttes til for mye utbetalt tilskudd for 2021 og 2022.

Idrettens Studieforbund har frist til 1. juni med å komme med merknader til den foreløpige rapporten.

– Vi vil nå gå gjennom de rettslige og faktiske sidene av den foreløpige tilsynsrapporten og gi våre merknader innen fristen, sier Aas.