Har ventet i rundt ti år. Endelig får bydelen nytt kunstgress