Har ventet i ti år. Nå er banen ytterligere forsinket

foto