By Rise etter Bratseths exit: - Vi skal akseptere saklig kritikk

foto