- Om vi forstår hvor gode vi er kan det bli en veldig hyggelig aften i Roma