Viking sløste, ble straffet og sa farvel Europa

foto