Start har nesten doblet antall partnere på ett år

foto