Vil gjøre idrett og fritidstilbud mer tilgjengelig for alle

foto