RBK-sjefen: - Klubben har full tillit til Kjetil, Geir og Roar