Wimbledon utestenger russerne. I Norge håper man det får konsekvenser.