Frode Grøttelands vanskelige ettermiddag i Newcastle