Bjørgen prater om samhold, men bak er det noe som skurrer