Søker om midler til å rive Mobakken: – Mener det er et felles ansvar