Disse tingene avgjorde finalen – og dette har vi lært i løpet av VM