– I forkant av talen var det mange som uttrykte bekymringer og advarsler for at jeg skulle gjøre dette, direkte og indirekte, og dette kom fra ulike internasjonale kolleger. Det kom ikke fra toppledelsen i FIFA, men fra andre kollegaer i internasjonal fotball, FIFA, UEFA og de ulike forbundene, sier fotballpresidenten til VG.

Bekymringene og advarslene gikk på hovedsakelig tre elementer:

  1. Å rette kritikk mot Qatar i Qatar er ugreit og vil kunne skape negative reaksjoner. – Direkte kritikk mot Qatar prøvde vi også å unngå. Det er ikke vår rolle eller jobb å kritisere andre lands myndigheter. Adressat for vårt innlegg var FIFA og alle oss som er en del av den internasjonale fotballbevegelsen, sier Klaveness.

  2. At forhold som tilhører fortiden, for eksempel tildeling til Qatar, er mye omtalt og kun slår inn åpne dører. – Underforstått at slik kritikk ikke lenger er viktig og vil se rart ut å komme med nå, sier Klaveness.

  3. Hennes egen sikkerhetssituasjon, hennes egen karriere og Norges Fotballforbunds innflytelse fremover. – Det ble snakket om en risiko for at noen vil arbeide for å svekke Norges og min troverdighet, at vi vil møte høylytt motstand under kongressen, at kritikken kobles med min egen livssituasjon som gift med en kvinne og at Norge kan bli isolert i den internasjonale fotballbevegelsen fremover, sier Klaveness.

foto
BLE ADVART: Lise Klaveness fikk henvendelser fra flere ulike hold, med advarsler og bekymringer før hun skulle på talestolen. Foto: Nick Potts / Pa Photos

– Jeg tror de fleste av henvendelsene har vært velmente, men det gjorde at jeg skjønte før innlegget at dette var uvanlig og veldig upopulært i noen kretser. Dette er folk jeg kom i snakk med på kongressen, som ba meg tenke over det. Dette tåler jeg godt og det endret ikke motivasjonen, balansert og rimelig kritikk er viktig, men vi kjente på en sterk motivasjon for å fremme budskapet, sier Klaveness – uten å navngi konkrete personer.

Klaveness sier hun hentet trygghet i det omfattende samarbeidet som har ledet frem til ordlyden i talen, der mange interessenter kom med sine innspill etter vedtaket om å rette kritikk mot FIFA ble fattet på det ekstraordinære fotballtinget i fjor.

Offentlig debatt

Samtidig trekker hun frem at FIFA-president Gianni Infantino ikke var blant dem som ga noen advarsler, da hun kun noen dager etter hun ble valgt som president informerte ham om at hun ville holde et slikt kritisk innlegg under kongressen.

– Jeg har respekt for at demokratiet i FIFA er slik at vi kan rette det vi anser som konstruktiv kritikk under kongressen. Det var et demokratisk poeng at det skjedde en offentlig debatt rundt det vi tok opp i talen, sier Klaveness.

Rett etter talen fikk hun kritikk fra lederen av Supreme Committee, som organiserer mesterskapet, for å være «uutdannet» i sin kritikk av forholdene i Qatar.

– Jeg var litt undrende til at komitélederen mente vi kom uopplyst til talerstolen og tok ordet impulsivt. Innlegget var resultat av et veldig forankret grasrotinitiativ i Norge som FIFA og Supreme Committee kjenner godt, og som bygger på et omfattende arbeid som blant annet har inkludert mange møter med FIFA og komitéen. Det er feil at jeg var uopplyst og at vi ikke hadde informert godt om innlegget på forhånd, for jeg er enig med ham i at det kan man ikke gjøre, forklarer Klaveness.

Hun sier videre at mange er uenig i at var riktig å ta dette opp nå og hva som ble vektlagt i talen, men understreker at hun synes det er bra at hun fikk motstemmer etter talen.

– Det er veldig viktig med kontradiksjon (imøtegåelse). Om det hadde vært stille i etterkant om en sak vi vet det er svært delte meninger om, ville det vært bekymringsfullt, forklarer Klaveness.

Kan ha nedside

Oppmerksomheten har vært verdensomspennende etter talen og i stor grad positiv.

– Vi må bruke dette konkret for å fremme saken og i arbeidet for det vi mener er nødvendige endringer, men det kan hende at det gjorde at jeg fikk mindre tillit i enkelte viktige miljøer. Målet var å treffe på en balanse og vise at vi vil ta ansvar, ikke bare ha en moraliserende pekefinger i luften som går så langt at vi blir støtt ut.

Mandag fikk Klaveness Fritt Ord-honnør for sin tale til kongressen mot slutten av forrige uke, ifølge juryen for en «forbilledlig og effektiv bruk av ytringsfriheten for å bekjempe maktmisbruk, undertrykking og korrupsjon».

– Dette er et lagarbeid, etter oppdrag fra de norske medlemmene våre, og dette er motivasjon til arbeidet videre, sier hun om hederen.