Chelsea herjet mot tabelljumboen - forlenget imponerende rekke