Derfor har jeg gått fra å forsvare VAR til å bli en skeptiker