Det er selskapet Dynasti Equity som har kjøpt en mindre andel, skriver klubben.

Investeringen til Dynasti Equity er for å betale ned bankgjeld fra coronapandemien og kapitalutgifter, heter det på Liverpools nettside.