Over 7000 har prøvd seg. Onsdag smadret syklisten rekorden opp Norges gjeveste bakke.