Nå vil skolen etablere seg i Trondheim. Skolesjefen er forberedt på debatt