Det snakkes om ukultur. Valget er vanskelig å forstå

foto