– Bra sted, bra plan, men enda flere skjær i sjøen

Anleggskonsulent Geirfinn Kvalheim fra fotballforbundet liker planene FK Senja har for ny storhall i Islandsbotn. Men han påpeker at det er flere skjær klubben må styre klar av før man er i havn.

ET VIKTIG SKRITT FOR KLUBBEN: Anleggskonsulent Geirfinn Kvalheim fra Norges Fotballforbund besøkte i går FK Senja med råd og innspill for å få realisert planene om en ny storhall i Islandsbotn. Fra klubben ser vi her Grethe Hansen og Jan-Erik Hansen som er leder i FK Senjas anleggsutvalg.  Foto: Stein Wilhelmsen

sport

Torsdag gjennomgikk Kvalheim sammen med Grethe og Jan-Erik Hansen nokså detaljert situasjonen og betingelsene som klubben må forholde seg til når FK Senja ønsker å bygge en ny fotballhall som etter alle solemerker vil ha en kostnad på rundt 60 millioner kroner.

Grove tallantakelser i dag går på at Senja vil kunne regne med rundt 30 millioner kroner i spillemidler, merverdikompensasjon og tilskudd fra Lenvik kommune. Det vil i så fall bety at FK Senja har ytterligere 30 millioner igjen som man må finansiere før enn ny hall kan bli en realitet. Da gjenstår det å se i hvilken grad næringslivet og sponsorer kan gi drahjelp til den største investeringa klubben i Islandsbotn har stått ovenfor.

– Et godt prosjekt

Kvalheim sier at FK Senja har et godt hallprosjekt på gang, men at man enda har en del skjær i sjøen i tida framover.

– Det er ikke problemer å bygge en hall, det er det å drifte en hall. Da kommer hverdagen over tid, og så skal man begynne å betale noen regninger, avdrag og renter på lån. Jeg oppfordrer FK Senja til å ta kontakt med noen som har bygd haller, gjerne noen som har drevet noen år for å høre deres erfaringer, det kan være veldig godt å med seg i tida framover.

Jan-Erik Hansen som er leder i klubbens anleggsutvalg har fått stor drahjelp fra sin datter Grethe i det arbeidet som nå har vært lagt ned i å forberede de videre prosessene etter at man har innhentet en forhåndsgodkjenning fra Lenvik kommune.

– Vanskelig å skaffe treningstid

– Først med forhåndsgodkjenning kan vi gå videre, i motsatt fall ville vi ikke kunne søke blant annet på spillemidler, sier Grethe Hansen.

Hun forteller at man i FK Senja opplever at kampen om ledige halltimer i Finnsnes-området stadig blir hardere, og at de i klubben er kommet til et punkt der man ikke klarer å tilfredsstille behovene til alle lagene i klubben. FK Senja hadde i fjor 35 lag påmeldt i seriespill, og omtrent det samme i år.

– Vi ser at vi nå selv på sommerstid har problemer med å finne treningstimer til alle lagene. Vi er kommet til i klubben at vi nå er nødt til på gjøre noe. I klubbene rundt i Finnsnesområdet er det en positiv holdning til planene våre, ikke minst på grunn av den beliggenheten en slik hall vi ha hos oss.

– Ideelt område for en storhall

Kvalheim vil selv ikke spekulere i når en hall kan stå ferdig i Islandsbotn.

– Det som er viktig er at dere beholder den trøkken dere har nå i forhold til hallplanene, og ikke lar lufta sige ut av ballongen over tid. Hvis man til stadighet utsetter planene kan en slik hall fort være borte vekk. Området her i Islandsbotn har alle forutsetninger for å kunne bli en helt ideell møtearena for brukere av en slik hall, god beliggenhet, god plass, en gang- og sykkelvei som skal være på plass om et par år, og svært god parkeringsplass. En hall her vil også ligge svært sentralt i forhold til en stor brukermasse, sier Geirfinn Kvalheim.

– Neste skritt framover er å få en forhåndsgodkjenning fra Lenvik kommune før vi i det hele tatt kan gjøre noe videre, sier Grethe Hansen.

Hun sier at man i utgangspunktet tenker å bygge en hall som tilfredsstiller kravene for å spille 2.divisjonsfotball inne i hall om det skulle bli nødvendig. Hun forteller at planene går på å bygge en ren hall med tribuneplass, uten garderober og dusjer som finnes i klubbhuset man har.