Må til fondet for å dekke inn subsidiert husleie

Berg kommune må ta fondsmidler fatt for å dekke subsidiert husleie.

Subsidiering: Administrasjonen i Berg besluttet å redusere husleia på leilighetene kommunen har tilvisningsrett til. Dette for å sikre at man fikk leietakere til leilighetene. Foto: Berit Jakobsen 

Boliger ble tildelt, men da søkerne fikk opplyst at månedsleien ville bli omlag 9.100 kroner, var det flere som trakk seg med begrunnelse i at det ble for dyrt.

Saksframlegg til formannskapet i Berg
pluss

I sommer stod åtte splitter nye leiligheter, bygget ut av selskapet Safe-B AS, klappet og klare på Skaland. Leilighetsutbygginga er blitt til gjennom et privat-offentlig samarbeid, i denne sammenheng ved at Berg kommune har garantert for leie av fire leiligheter, samt har tildelingsrett på ytterligere to leiligheter.

Et skjær i sjøen har i den anledning dukket opp, noe økonomileder Heidi Jacobsen orienterer om i et saksframlegg til formannskapet.