– Redd det ikke blir noen stasjon i det hele tatt

Berg-ordføreren er redd for at ambulansen forsvinner fra kommunen dersom ikke stasjonsutbygging i Ersfjord snart kommer igang.

Ersfjord: Berg kommune klaget først til Kofa at Målselv Eiendom fikk tildelt oppdraget med å bygge ut ny ambulansestasjon i Ersfjord. Nå har formannskapet vedtatt å trekke klagen. Foto: Birger Caspersen 

Den Kofa-saken er bare å legge bort – den er ikke noe å holde på med.

Roar Åge Jakobsen
pluss

Som kjent har Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) kjørt en anbudskonkurranse om utbygging av en ny ambulansestasjon i eller omkring Senjahopen. To tilbydere meldte seg, den ene Berg kommune som ville bygge stasjonen i Senjahopen, og den andre Målselv Eiendom som ville bygge i Ersfjord. Sistnevnte aktør vant frem i anbudskonkurransen, og Berg kommune valgte å klage avgjørelsen inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

– Vi mener oss forbigått ut i fra de reglene som er satt og loven om offentlige anskaffelser. De har antatt en annen anbyder og det mener vi de har gjort på feil grunnlag, uttalte rådmann i Berg, Tore-Jan Gjerpe, til Folkebladet tidligere i juli.