Legges ned som næringshage

Næringshage Nord, eller tidligere Næringshagen i Målselv, er historie. I løpet av sommeren legges den ned.

NEDLAGT Næringshage Nord, eller Næringshagen i Målselv som den tidligere het, legges ned. Daglig leder Terje Nyberget skal nå gjennomføre avviklingsprosessen.  Foto: Jan-Erik Bergstad

pluss

Næringshagen i Målselv på Rustahøgda ble etablert i 1999, men i løpet av sommeren legges den ned og vil i fortsettelsen bare fungere som et utleiebygg.

Nystrukturering

Hovedårsaken til nedleggelsen av det som i 2015 skiftet navn til Næringshage Nord, er at næringshagen ble tatt ut av Sivas (selskapet for industrivekst SF) næringshageprogram.